خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
پوسته چند منظوره فروشگاهی سراتو Cerato

دانلود پوسته چند منظوره فروشگاهی سراتو Cerato v2.2.6

دسترسی دریافت را ندارید
v2.2.6 Release Mar 31, 2021
FIXED: Minor issue on mobile.
v2.1.6 Release Sep 15, 2020
 • NEW: Add Home 32 Hand Made.
 • UPDATE: Samplate data.
 • UPDATE: Plugin Clever Addon to latest version 2.0.2.
 • UPDATE: Plugin Clever Addon Pro for Elementor to latest version 1.2.5.
 • CHANGED: Default font Hind.
 • FIXED: Button next, preview pagination at top right shop loop.
 • FIXED: Show notice max quantity ajax add to cart
 • FIXED: Minor js improvements.
 • FIXED: Minor css improvements.
v2.1.4 Release Aug 24, 2020
 • NEW: WooCommerce 4.3.1 compatibility.
v2.1.3 Release Aug 13, 2020
 • NEW: WordPress 5.5 compatibility.
 • NEW: WooCommerce 4.3.x compatibility.
 • UPDATE: Plugin Clever Mega Menu Pro for Elementor to latest version 1.0.9.
 • UPDATE: Plugin Clever Clever WooCommerce Product Filter to latest version 1.0.2.
 • UPDATE: Plugin Clever Swatches to latest version 2.2.2.
 • UPDATE: Plugin Clever Clever WooCommerce Product Filter to latest version 1.0.1.
 • UPDATE: Plugin Clever Addon Pro for Elementor to latest version 1.2.3.1
 • IMPROVED: Ajax add to cart.
v2.1.0 Release July 07, 2020
 • NEW: Add Home 30 Fashion.
 • NEW: Add control allow choose grid/list default layout shop page.
 • IMPROVED: Ajax add to cart with variable product.
 • UPDATE: Plugin Clever Swatches to latest version 2.2.1.
 • UPDATE: Plugin Clever Mega Menu Pro for Elementor to latest version 1.0.8.
 • UPDATE: Plugin Clever Addon Pro for Elementor to latest version 1.2.3
 • IMPROVED: Add to cart.
 • IMPROVED: Shopping title.
 • IMPROVED: Add control + js allow redirect product tabs filter,
 • IMPROVED: Tooltip variation product,
 • IMPROVED: Extend cart info support WPML.
 • FIXED: Clever Addon Pro for Elementor compatible with Elementor latest version.
 • UPDATE: Samplate data.
 • UPDATE: CAFE Pro to latest version 1.2.2
 • NEW: Add Home 29 Foody.
 • IMPROVED: Layout RTL.
 • UPDATE: Samplate data.
 • NEW: Add Clever Portfolio version 1.0.3.
 • NEW: Add Home 27 SEO 1, Home 28 Clean Service.
 • IMPROVED: Search layout on mobile device.
 • FIXED: Correct show result when use redirect search.
 • FIXED: Correct show contact feature.
 • NEW: WooCommerce 4.1.0 compatibility.
 • UPDATE: Clever Swatches plugin to latest version 2.2.0.
 • UPDATE: Clever Mega Menu Pro for Elementor plugin to latest version 1.0.7.
 • IMPROVED: Lazyload feature for better experience.
 • IMPROVED: Breadcrumb for blog.
 • FIXED: php notice when starting setup demo content.
بالا