خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
Prisma

قالب Prisma 2.1.10.0.0

دسترسی دریافت را ندارید
Changelog:
  • XenForo 2.1.10.0.0 compatibility
  • Improved footer widget styling
  • Fixed an issue with tooltip arrow styling
  • Improved discussion list coloring properties which now allow you to color both even/odd colors
Note: This release cannot be used on XenForo 2.0, it is exclusively for XenForo 2.1 only.
Note: This update does not require a UI.X add-on update to function properly.
Changelog:
  • XenForo 2.1.7 compatibility
Note: This release cannot be used on XenForo 2.0, it is exclusively for XenForo 2.1 only.

Note: This update does not require a UI.X add-on update to function properly.
بالا