• توجه!

  طی اشکالات اخیر آپلودسنتر هر فایلی دچار مشکل بود به مدیران اطلاع رسانی کنید تا مشکل برطرف شود.

  باتوجه به مشکلات پیش آمده بعد از آپدیت به وردپرس 5.3 و عدم سازگاری برخی از قالب ها و افزونه ها، هرچه سریعتر نسبت به آپدیت آن ها اقدام کنید.

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه بروز رسانی شد و لینک نسخه نهایی 1.2.57 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه بروز رسانی شد و لینک نسخه نهایی 1.2.59 در پست اول قرار گرفت.
 
 • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.60 + Addons در پست اول قرار گرفت.
 
 • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.61 + Addons در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.62 + Addons در پست اول قرار گرفت.
 
 • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.63 + Addons در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.66 + Addons در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.67 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.68 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.69 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.70 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.72 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.73 در پست اول قرار گرفت.
 
 • جذاب بود
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.74 در پست اول قرار گرفت.
 

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.75 در پست اول قرار گرفت.
 

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.76 در پست اول قرار گرفت.
 

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.77 در پست اول قرار گرفت.
کد
Bug fixed: "Additional number of tags/categories allowed" settings in Payment Plan metabox not working correctly.
Improved: Added 5/12 and 7/12 options to "Column width" setting for "Column" display element.
Improved: Show logout button in dashboard sidebar instead of in the navigation bar.
Improved: Redirect to dashboard page by default after login instead of homepage.
Improved: Allow block level HTML tags in pricing table payment plan description section.
Improved: Added some missing French language phrases for lost/reset password pages.
Added: "Max number of suggested items" setting to "Reference" type field.
 

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,486
4,098
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.2.79 در پست اول قرار گرفت.
 
بالا پایین