• توجه!

    طی اشکالات اخیر آپلودسنتر هر فایلی دچار مشکل بود به مدیران اطلاع رسانی کنید تا مشکل برطرف شود.

    باتوجه به مشکلات پیش آمده بعد از آپدیت به وردپرس 5.3 و عدم سازگاری برخی از قالب ها و افزونه ها، هرچه سریعتر نسبت به آپدیت آن ها اقدام کنید.

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.7 در پست اول قرار گرفت.
 
  • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.8.1 در پست اول قرار گرفت.
 
  • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.9 در پست اول قرار گرفت.
 
  • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.9.2 در پست اول قرار گرفت.
 
  • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.10 در پست اول قرار گرفت.
 
  • پسندیدن
واکنش ها ROCKY

WALKER

مدیر کل انجمن
11/13/18
4,263
4,020
113
tehran
افزونه آپدیت شد و نسخه 1.4.10.1 در پست اول قرار گرفت.
 
بالا پایین